20150604-002-Grote bonte specht Huig Bouter

Aan het riviertje de Dommel staat op een eilandje kasteel Maurick. Daaromheen ligt een landgoed met op hoger gelegen land een iepen- en essenbos en op het lagere deel een elzenbroekbos.

Hier gaan we onder leiding van Max Ossevoort zoeken naar vogels en in het bijzonder naar spechtensoorten, want alle in Nederland levende spechtensoorten komen hier voor. We streven ernaar om 15.00 terug te zijn.

Foto header, grote bonte specht door Huig Bouter

Geplaatst op 24 februari 2018