Otter

Op donderdag 23 januari houdt de bekende otterdeskundige Hans Blom een lezing over de otter.

In 2002 werd de otter geherintroduceerd in Nederland. Met succes. Vanuit Noordwest-Overijssel bereikte hij in 2013 de Nieuwkoopse Plassen en vandaar uit in 2019 de Reeuwijkse Plassen. Er werd daar minstens één jong geboren.

Dan is het nog maar een klein stukje naar de Krimpenerwaard! De Krimpenerwaard bevat veel geschikt leefgebied voor de otter. Het was hier in het verleden een algemene soort. Maar de N228 en N207 vormen een geduchte hindernis. Er worden veel otters in Nederland dood gereden. Faunapassages bieden uitkomst. De NVWK en andere organisaties zijn hierover met de provincie in gesprek.

We willen graag dat zo veel mogelijk mensen kennis kunnen maken met deze prachtige soort, na de wolf het grootste roofdier in ons land. En een liefhebber van rivierkreeft, dat is mooi meegenomen. We hebben daarom otterdeskundige Hans Blom gevraagd een lezing te geven. Hans is vrijwilliger bij de Zoogdiervereniging Nederland en bij Natuurmonumenten en is nauw betrokken bij de monitoring van de otters. Aan de hand van unieke beelden uit de Nieuwkoopse Plassen en andere gebieden geeft hij een inkijk in hun leven: hoe gaat het met ze, hoe ziet de toekomst eruit, wat is er nodig om verspreiding naar de Krimpenerwaard mogelijk te maken? Het belooft een boeiende avond te worden over één van de mooiste dieren in ons land.

De zaal is open vanaf 19.30 uur.

Geplaatst op 24 december 2019