Wilgen knotten_Max Ossevoort

Boerderij aan de Groene Weg biedt zorg en vertier, aan mens, plant en dier !!! In het groene hart van de Krimpenerwaard ligt te midden van de weilanden Boerderij aan de Groene Weg. De Groene Weg is een eeuwen oud boerenpad waaraan begin zeventiger jaren een koeienstal is gebouwd. Deze koeienstal is het begin geweest van de Boerderij aan de Groene Weg. In april 1994 is de familie Both op de boerderij komen wonen. Op de boerderij van de familie Both vind je koeien, kalfjes, schapen, lammetjes en kleinvee. Er zijn verschillende tuinen en er wordt aan agrarisch natuurbeheer gedaan. De boerderij biedt niet alleen zorg aan dieren en planten maar sinds september 1998 ook aan mensen die dat nodig hebben. Dat maakt onze boerderij tot een echte zorgboerderij. Naast landbouw en zorg vindt je bij Boerderij aan de Groene Weg ook educatie en recreatie. Boerderij aan de Groene Weg word gesteund door gemeente, provincie en Europese Unie.

Weer een werkochtend van de Knotgroep Krimpenerwaard.

Het werk betreft een pestbos, achter in het land. We zijn hier eerder geweest in 2017. Er kan geen hout mee worden genomen voor/door de kachelstokers omdat het perceel ver van de weg af ligt en de ondergrond drassig is.

Werkzaamheden vinden plaats van 9.00 uur tot 13.00 uur.

Info bij Edith Kuijper Edith.kuijper@kpnmail.nl 

Zie ook bijgevoegd kaartje.

Foto header: Wilgen knotten door Max Ossevoort

 

 

westeinde 29A berkenwoude

Geplaatst op 7 januari 2019