Kampina Max Ossevoort

Kampina is een natuurgebied van Natuurmonumenten en bestaat uit een afwisselend landschap met bossen en vennen en heidevelden, slingerende beken en zanderige karresporen wat zorgt voor verschillende biotopen voor flora en fauna. Daardoor kunt u een grote diversiteit aan vogels aantreffen van wielewaal tot boompieper en van boomleeuwerik tot kleine bonte specht en met wat geluk een wespendief of een roodpootvalk. De vennen bieden een biotoop voor diverse soorten libellen en watervogels.

Het is 1 uur en 15 minuten rijden, dus we willen om 08:00 uur vertrekken van de P-plaats bij de Lidl in Bergambacht. Ter plaatse kan bekeken worden of we met elkaar kunnen meerijden. We zullen om ongeveer 17:00 uur terug zijn, dus neem voldoende eten en drinken mee. Voor verdere informatie kunt u terecht bij Max Ossevoort, maxossevoort@gmail.com en 06-58870179.

Foto's door Max Ossevoort

Geplaatst op 19 maart 2017