Eurobirdwatch 2014

Het is de 25e keer dat BirdLife International dit evenement organiseert en de 23e keer dat wij in Nederland meedoen. Dus de NVWK is zoals elk jaar weer present op onze eigen trektelpost 'De Hoekse Sluis".

Doel

Het doel van dit evenement is om in heel Europa aandacht te schenken aan trekvogels en hun leefgebieden. Hierdoor ontstaat meer draagvlak voor beschermingsactiviteiten in de verschillende landen, doordat vogels en hun bescherming weer eens voor het voetlicht worden gebracht. Ook kan dit evenement ertoe bijdragen dat meer mensen geïnteresseerd raken in vogels, want het is een leuke ‘happening’.

Opzet

Tijdens dit evenement gaat het vooral om het gezamenlijk tellen van trekvogels. De Euro Birdwatch is in feite een megatrekvogeltelling, waarbij verspreid over het land (en heel Europa) trekvogels worden geteld op telposten die soms speciaal voor de Birdwatch worden opgericht. Deelname staat open voor alle (vogel)werkgroepen en ook de telposten aangesloten bij www.trektellen.nl doen hier dus aan mee. Zo ontstaat een net van telposten verspreid over het land (en Europa).

De Europese telgegevens worden trouwens op zondag 7 oktober verzamelt, omdat in veel landen (ook) op zondag wordt geteld. In ons land wordt echter alleen op zaterdag 6 oktober geteld. Verder zal Vogelbescherming Nederland gedurende de dag zelf de pers informeren. Sommige van de telposten zullen we in het veld even bellen, om te vragen naar leuke anekdotes of bijzondere waarnemingen. Deze vormen namelijk belangrijke ingrediënten voor berichten in de pers.

 

Geplaatst op 28 mei 2018