Loetbos 2 Leo Markensteijn

De eerste telling van de in totaal drie tellingen van de slaapplaats van de grote zilverreigers. Elk winterhalfjaar worden op drie data in heel Nederland slaapplaatsen van grote zilverreigers geteld om een beeld te krijgen van de ontwikkeling van de overwinterende populatie in Nederland.

De Krimpenerwaard is een ‘hotspot’ voor deze soort en we hebben steeds meer slaapplaatsen die geteld moeten worden. Daar hebben we altijd vrijwilligers voor nodig. Lijkt het je leuk om mee te doen?We tellen vanaf de avondschemering. Wil je dit seizoen meedoen? Geef je op bij Dirk-Jan van Roest, 06-21564536 of vogelwerkgroep@nvwk.nl.

Foto door Leo Markensteijn

Geplaatst op 9 oktober 2017