Vrijwilligers Gert Blom(1)

Een goede traditie wordt hiermee dit jaar voortgezet. Op deze dag bedankt de NVWK al haar leden die zich het afgelopen jaar op een of andere wijze hebben ingezet voor natuur en landschap. Dat zijn uiteraard de actieve leden van de werkgroepen, maar ook leden die hun werk niet in teamverband uitvoeren, zoals bijvoorbeeld door het bezorgen van de Waardvogel, of het onderhouden van de website, het aanleveren van kopij of fotos, maar ook de winter- of broedvogeltellers en de ringers. Deze dag is DE gelegenheid voor uitwisseling van ervaringen tussen leden van verschillende werkgroepen, het smeden van samenwerkingsverbanden, het ontmoeten van vrijwilligers die zich meer op de achtergrond verdienstelijk hebben gemaakt.

Het thema voor 2019 houden we nog even spannend, maar het allerbelangrijkste is de gezelligheid met elkaar, onder het genot van de diverse drankjes en de hap die de cateraar ons ditmaal serveert.
Hierbij tevens een oproep aan de coördinatoren om hun werkgroepleden ook rechtstreeks te benaderen, met name degenen waarvan zij weten dat die dit bericht niet ontvangen!

Cartoon door Gert Blom

Geplaatst op 2 augustus 2019