20150623-010-Ringmus Huig Bouter

Op 24, 25 en 26 januari 2020 vindt de Nationale Tuinvogeltelling plaats.

Telt u dit jaar ook (weer) mee? Het is euk, makkelijk en belangrijk voor de vogels.

Via tuinvogeltelling.nl kunt u zich aanmelden en alle info vinden.

Foto: Ringmus door Huig Bouter

Geplaatst op 30 december 2019