drone

Doelgroep zijn allereerst de cursisten, maar uiteraard kan iedereen aansluiten die zijn/haar kennis wil bijspijkeren. We verzamelen op locatie en gaan eerst weidevogels herkennen, gedrag observeren en bespreken, waarna er steeds met een klein groepje ‘live’ gezocht wordt in het veld. Ook gaan we ter plekke gegevens invoeren.

Vervolgens is er een demonstratievlucht met de Boerenlandvogeldrone, waarbij het afhankelijk is van de buitentemperatuur of de camera nog warmtebeelden kan produceren. Inmiddels kunnen nieuwe technieken beschikbaar zijn die Raymond ter plaatse kan demonstreren, waardoor toch beelden beschikbaar komen. Vindt de drone meer vogels en nesten dan wij?

De ochtend duurt tot ongeveer 12.00.

Voor info; Joke Colijn, j.j.colijn@gmail.com 06 44744408, 0182 359778.

 

Geplaatst op 28 februari 2019