gruttoturen2015 Joep Vermaat

Vandaag gaan we de gezinnentelling houden in het kader van de BTS-tellingen. Met de resultaten van BTS-tellingen krijgen we vanaf nu inzicht over een langere periode in hoe het met onze vogels gaat en dat is nieuw, maar wel nodig! Gaan de vogels steeds verder achteruit en doen we het nog steeds niet goed met z'n allen of gaan we resultaat zien? Gaan de vogels die op agrarisch gebied zijn geboren, naar ZHL-reservaatgebied om op te groeien, of andersom? Bij slecht weer verstoren we niet en kunnen deze data een week doorschuiven. Daarover krijg je bericht.

BTS=Bruto Territoriaal Succes: je telt een groter afgebakend gebied volgens een route die je tevoren uitzet, zodat je zo effectief mogelijk je gebied telt en niet onnodig percelen heen en weer moet lopen. Alle gebieden worden twee keer geteld op dezelfde vastgestelde data om zoveel mogelijk dubbeltellingen en missers te voorkomen, want weidevogelgezinnen trekken nu eenmaal om een goede opgroeihabitat te vinden met veel insecten.

Met harde cijfers kunnen we betere voorwaarden afdwingen voor de vogels. Er is ook op landelijk en provinciaal niveau meer aandacht voor een goede opgroeibiotoop voor de kuikens, en voor natte delen (plas-dras) waar de vogels kunnen opvetten voor en na de trek. Daar moeten dan wel stevige maatregelen en betere vergoedingen voor komen en dat kunnen wij (ACK en NVWK) in het gebied nog niet goed regelen met het huidige stelsel Agrarisch Natuurbeheer. De provincie wil hierom óók weten hoe het gaat, daarom moet ACK de BTS-cijfers aanleveren.
Het is de bedoeling dat de hele Krimpenerwaard op twee dagen geteld wordt. Daarom tellen ook de mensen van het Zuid-Hollands Landschap mee!

Wie wil meehelpen met BTS-tellen kan zich aanmelden op weidevogels@nvwk.nl. In overleg met Joep Vermaat wordt er dan een telgebied gekozen. Goede vogelaars, ervaren weidewachters en reguliere vogeltellers kunnen BTS-tellen zonder cursus te volgen. Kom ook helpen, doe en tel mee!

Foto tureluur en grutto door Joep Vermaat

Geplaatst op 25 februari 2017