grutto-tureluur-oudeland-2015

Vanzelfsprekend gaan we dit seizoen ook weer op twee data een BTS-telling doen: een broedparentelling en een gezinnentelling.

We hopen weer te kunnen rekenen op de vaste tellers en wellicht zijn er nog weidewachters of andere vogelaars die een gebied voor hun rekening willen nemen. Het gaat met name om de grutto's, maar andere weidevogels nemen we ook mee in de telling.

Neem voor alle vragen hieromtrent contact op met Joep Vermaat via weidevogels@nvwk.nl. Bij slechte weersomstandigheden schuiven de tellingen een week door (houd hiervoor de site in de gaten); volgens de allerlaatste gegevens dit broedseizoen is het advies zelfs om bij voorkeur de tellingen nog een week later te doen dan de hierboven genoemde data. Dus kijk wat je lukt!

De BTS-tellingen zijn vooral belangrijk om over een langere periode te kunnen vaststellen of het in een gebied goed gaat met de aantallen weidevogels en dat we (boeren, natuurorganisaties, vrijwilligers, ACK) het daar dus goed doen, of dat er nog een schep maatregelen bovenop moet.

Mail dus voor meer informatie of als je wilt meedoen: weidevogels@nvwk.nl.

 

Geplaatst op 17 april 2019