20120614-053-Grote beer

Het bestuur van de NVWK vindt het gebiedsbod een onzalig plan en vertelt u graag waarom.

Deze avond is bedoeld om belangstellenden te informeren en van gedachten te wisselen.

We beginnen met een presentatie over Panorama, gebiedsbod en de oeververbinding.

Na de pauze willen we er met onze leden over in gesprek, niet-leden ook welkom.

Het is i.v.m. de te verwachten opkomst fijn als je je aanmeldt; dat kan op info@nvwk.nl

 

Geplaatst op 27 april 2019