20170404-008-Rietzanger H Bouter

Vogelbescherming Nederland organiseert weer in samenwerking met Sovon en vele andere de Nationale Vogelweek. Dé week om mensen kennis te laten maken met vogels kijken, tellen of onderzoeken. De Nationale Vogelweek vindt dit jaar plaats tussen 12 en 21 mei en in dit kader organiseert de NVWK een avondexcursie bij het Doove Gat.

Het Doove Gat is een boeiend gebied geworden en we hopen op rietzangers, steltlopers en sternen. We verzamelen om 19.00 uuur bij de ingang van het gebied aan de kant van de volkstuinen (Zijdeweg). Meer info bij excursieleider Dirk-Jan van Roest, vogelwerkgroep@nvwk.nl.

Foto header: rietzanger door Huig Bouter

Geplaatst op 2 mei 2018