Argusvlinder Loes Willebrand

Sinds 2014 is het een traditie in natuurminnend Nederland om in mei op pad te gaan om argusvlinders te tellen. Ook dit jaar is er weer een telweekend argusvlinder van De Vlinderstichting en Waarneming.nl, en wel van 25 t/m 28 mei. Doet u mee?

Zorgenkindje

Nog steeds is de argusvlinder het zorgenkindje onder de Nederlandse dagvlinders. Met een afname van 98% sinds 1992 zijn veel vliegplaatsen van de soort op de zandgronden leeg geraakt. Interessant genoeg vormen de veenweide- en kleigebieden een uitzondering. Daar komt de argusvlinder nog wel degelijk voor, hoewel ook hier de aantallen langzaam teruglopen. De Krimpenerwaard is bijvoorbeeld nog steeds een bolwerk. Sinds het verschijnen van het beschermingsplan argusvlinder (Stip et. al. 2014) is er meer inzicht gekomen in wat de argusvlinder precies nodig heeft. Zo zijn er sterke aanwijzingen dat een gevarieerd en warm microklimaat belangrijk is voor de ontwikkeling van argusvlinderrupsen. Zulke warme locaties zijn in Nederlandse landschappen alsmaar minder te vinden. Niettemin gaat de zoektocht naar duiding van de oorzaken van de afname van de argusvlinder op brede schaal in West-Europa voort, ook in Nederland.
Een van de zaken die De Vlinderstichting graag wil weten, is een actueel beeld van de verspreiding van de argusvlinder, ook in de Alblasserwaard. Het telweekend argusvlinder is het moment om in korte tijd uit het hele land te weten hoe het ervoor staat. In het Hemelvaartweekend van 25 t/m 28 mei is het weer zover. Krimpenerwaardse deelname aan het telweekend mag natuurlijk niet ontbreken. Als argusvlinderbolwerk hebben we immers een reputatie hoog te houden. Wil je meedoen met de telling, maar weet je niet waar je kunt tellen, stuur dan een mailtje naar vlinderwerkgroep@nvwk.nl.

Meedoen aan het telweekend

Hoe kun je meedoen met het telweekend?
1. Bezoek een kilometerhok, bijvoorbeeld bij jou in de buurt.
2. Tel een uur lang in dit kilometerhok, op geschikt ogende locaties voor argusvlinders
3. Bezoek alleen openbaar toegankelijk terrein
4. Tel alle mannetjes en vrouwtjes argusvlinder die je ziet
5. Geef je waarnemingen door (ook de nulwaarnemingen!) via het formulier op de website van De Vlinderstichting.
Het tellen van meerdere kilometerhokken wordt van harte toegejuicht!

Waar kun je ze vinden?

De argusvlinder is verspreid over de hele Krimpenerwaard aan te treffen, al maak je wat minder kans in een open weiland met monotoon Engels raaigras. Goede plekken voor argusvlinders zijn de bloemrijke graslanden op dijken en kaden, schrale graslanden met beschutting en open plekken, maar ook bloemrijke wegbermen en stads- of dorpsparken.
Zeker in het noordoostelijk deel van de Krimpenerwaard zijn nog veel witte gebieden, waarvan we niet weten of deze mooie vlindersoort er wel voorkomt. Help jij mee om in de hele Krimpenerwaard argusogen te zoeken? Met deelname aan het telweekend argusvlinder op 25 t/m 28 mei draag je bij aan het gerichter beschermen van de argusvlinder in ons land.
Voor meer informatie en een zoekkaart zie www.vlinderstichting.nl/argusvlinder.

Fotoheader: argusvlinder door Loes Willebrand

Geplaatst op 22 april 2017