Gruttos Adri de Groot

Deze avond wordt gevuld met alles wat de weidevogelbescherming in 2017 aanging. De resultaten van het afgelopen seizoen worden gedeeld, de vorderingen voor het provinciale Verbeterplan Weidevogels worden besproken, er is informatie over nieuwe cursussen, de uitreiking van de Kristallen Kievit aan de Weidevogelboer van het Jaar, de verkiezing van de Vrijwilliger van het Jaar, en natuurlijk neemt u weer het Weidevogelverslag 2017 mee. Een goede jonge traditie is dat zowel weidewachters als weidevogelboeren welkom zijn! Het weidevogelteam trakteert u op koffie met gebak. Graag tot ziens in De Zwaan!

Foto: pullen van grutto's door Adri de Groot

Geplaatst op 10 augustus 2017