Grotezilverreiger spiegelbeeld Adri de Groot_230707

Telling van aantallen grote zilverreigers op de bij ons bekende slaapplaatsen. Elk winterhalfjaar worden op drie data in heel Nederland slaapplaatsen van grote zilverreigers geteld om een beeld te krijgen van de ontwikkeling van de overwinterende populatie in Nederland.

Het tellen begint tegen de schemer en duurt totdat het te donker wordt om nog iets waar te nemen. Voor het doorgeven van mogelijke slaapplaaten en opgeven voor de telling kunt u contact opnemen met Dirk-Jan van Roest, 06-21564536 of vogelwerkgroep@nvwk.nl.

 

Foto: Grote Zilverreiger van Adri de Groot

Geplaatst op 13 november 2018