Welke ordelijke geest helpt inventariseren?


De inhoud van de Waardvogel is gegroeid in de loop der jaren, met veel en interessante bijdragen van leden en soms van ­derden. Van een aantal oude jaargangen is op een los Word ­document de ­inhoud opgesteld met ­erachter de auteur, en we ­vonden ook een ­inventarisatie op ­thema van 1979 t/m 2005. We missen 16 jaar ­inventarisaties! Daarnaast zijn wel door Maria de inhoudsopgaven op rij gezet van 2007 tot ­september 2013, maar titels dekken niet altijd de ­lading. Wij zoeken ons soms een ongeluk naar een bepaald artikel ­waarvan we weten dat het ooit is ­gepubliceerd – en ­komen dan tot de ­ontdekking dat er géén andere manier is om te kunnen zoeken dan alle nummers ­doorbladeren. Wie helpt ons om alle losse informatie met handige ­zoek-­termen ­zodanig te labelen in één ­document dat we de zoekfunctie ­kunnen ­gebruiken? En als we dat ­document op de site zetten naast de ­digitale Waardvogels, kan ­iederéén er in ­zoeken! Ben jij die ­ordelijke geest? Stuur een e-mail naar nvwkredactie@gmail.com.