Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard zoekt Vogelcoördinator

Vogels zijn populair. Van alle vrijwilligers die in hun vrije tijd meedoen aan tellingen is meer dan de helft ‘vogelaar’. Het geldt ook voor de NVWK, onze naam zegt het al. We hebben een roofvogelwerkgroep, uilenwerkgroep, weidevogelwerkgroep, we tellen watervogels, broedvogels en trekvogels en werken nauw samen met de Stichting Vogelringstation Nebularia.

Voor de coördinatie van die activiteiten, de samenwerking met andere natuurwerkgroepen, Sovon en Vogelbescherming zoeken we een vogelcoördinator. Iets voor jou? Je bent binnen het bestuur aanspreekpunt voor de vogelwerkgroepen, zorgt voor contacten met andere verenigingen. Je ondersteunt deze werkgroepen bij werving van nieuwe leden, organiseren van cursussen soortenherkenning, excursies en lezingen. Ook stimuleer je het bedenken en uitvoeren van andere activiteiten, zoals nestkastonderzoek en de jaarlijkse Big Birding Day (in ploegen zoveel mogelijk soorten ‘scoren’ op één dag). Dit lijkt wellicht veel werk, maar je hoeft dus niet alles zélf te bedenken: je bent de verbindende schakel, onderhoudt contacten en zorgt voor ‘kruisbestuiving’. 

We zoeken iemand met hart voor vogels, die in of vlak bij de Krimpenerwaard woont. Voor jonge mensen geldt: het staat goed op je CV en helpt bij het vinden van een leuke baan in je interesseveld. We zijn op deze wijze al diverse bestuursleden ‘kwijtgeraakt’, waaronder diverse… vogelcoördinatoren! Meer algemeen: je draagt bij aan een leuke, actieve vereniging met een groot netwerk in de provincie en landelijk; kijk ook eens op www.nvwk.nl. Ervaring als coördinator of bestuurslid is niet nodig; die doe je vanzelf op terwijl je bouwt aan je contacten. Uiteraard ondersteunen we je vanuit het bestuur.

Een ‘duobaan’ is ook mogelijk, je kunt elkaar dan helpen, en de tijdsbesteding is minder groot. We hebben daar in de vereniging al (goede) ervaring mee. Een van de twee werkt dan vanuit het bestuur, de ander meer vanuit de werkgroepen.

Geïnteresseerd, heb je vragen? Neem dan contact op met onze voorzitter, Jaap Graveland: jaap.graveland@nvwk.nl, tel. 06 53 57 92 85