MUS – tel je eigen stadsvogels!

Huismus-20150730-001

Doe je mee met de Nationale Tuinvogeltelling? Dan is ook dít iets voor jou.
Door driemaal in het voorjaar vogels in je eigen bebouwde kom te tellen, wordt duidelijk of onze gemeenten slagen in hun voornemen om de goede maatregelen te nemen die de kernen beter leefbaar maken voor vogels. Want steeds meer vogels verdwijnen uit de bebouwde kom, het wordt zo een dooie boel.
Daarom tellen overal in het land mensen al stadsvogels voor het Meetnet Urbane soorten, MUS – doe ook mee! Kleine moeite, die belangrijke informatie over je eigen leefomgeving oplevert om waar nodig te kunnen bijsturen.
Lijkt dit je wat, heb je vragen, neem dan contact op met Frans van der Storm, info@nvwk.nl, of met Jaap Graveland, jaap.graveland@nvwk.nl