COVID-19 en de NVWK

In verband met de uitbraak van het Coronavirus is de NVWK genoodzaakt om de Algemene ledenvergadering, de lezingen, de vogelcursus en de excursies uit te stellen tot nader order. Afstand houden tot elkaar is essentieel in het onderdrukken van het Coronavirus. Dat kan niet genoeg benadrukt worden.
Wat we wel nog steeds kunnen doen is genieten en waarderen van wat de natuur ons biedt. Met inachtneming van de maatregelen van de rijksoverheid kunnen broedvogelmonitoringprojecten en wintervogeltellingen doorgang vinden. De vogeltrektelpost ‘De Hoekse Sluis’ mag alleen in kleine groepen bemand worden.
Het bestuur van de NVWK wenst iedereen veel sterkte in deze moeilijke en spannende tijd.